Copyright © 2019 Gemeente Helmond 

Bevrijdingsherdenking Stiphout

Bij het bevrijdingsmonument in de Kloosterstraat in Stiphout zal de jaarlijkse kranslegging plaatsvinden en zal het bevrijdingsvuur worden ontstoken.

 

 • Opening en woord van welkom door organisatie Badroaven.

 • Nummer van Fanfare De Vooruitgang

 • Woordje door wijkwethouder Jos van Bree.

 • Onthulling herdenkingssteen door kinderen Hertzberger, voorwoord Dhr. Theo Benders.

 • Twee liederen door het gemengd koor Sint Trudo.

 • Bas van Dijk draagt gedicht voor.

 • Vendelgebed door de vendelier van het Sint Antonius Gilde met uitleg van hoofdman Willie Thijssen.

 • Ontvangst van het bevrijdingsvuur.

 • Nummer van de Fanfare.

 • Last post gespeeld trompettist van de fanfare gevolgd door twee minuten stilte.

 • Kranslegging door De Badroaven en ieder die zich daar bij  wil aansluiten.

 • Ontsteken van het bevrijdingsvuur.

 • Fanfare speelt het eerste en zesde couplet Wilhelmus terwijl het koor mee zal zingen.

 • Dankwoord door de organisatie Badroaven

 • Mars door de fanfare.

 • Afsluiting bij het aambeeld.

Bevrijdingsherdenking

Stiphout

zondag 22 september

15:00 uur 

Bevrijdingsmonument Stiphout